Schaamteloos

(voor Marion Bloem)

Hulde aan de babyboomers

Hulde aan de onverzoeners

Hulde aan de onderzoekers

Hulde aan de boekige onderbroeklolligen

Hulde aan een generatie

Die zich niets aantrok van

Die geen aanstoot nam aan

Die zich te buiten ging aan

Die het goed nam van

Alles wat ter tafel kwam

Alles wat ter sprake kwam

Alles wat anders moest

Vietnam – En de rechtsstaat dan

Vietnam – Het is oorlog

Het is respectvol je niet te schamen